Lisa Hoke-Common Side Effects, 2016

PDF of catalog

Lisa Hoke - Pavel Zoubok Gallery

PDF of catalog

Lisa Hoke - Elizabeth Harris Gallery

PDF of catalog

Oklahoma City Museum of Art

PDF of catalog

Lisa Hoke - Bucknell University

PDF of catalog